niedziela, lipca 18, 2004

Modlitwa NOWENNA DO BOGA OJCA

Modlitwa NOWENNA DO BOGA OJCA
 
śpiew:Ant. Tyś jedynie Święty Panie, Boże nasz. (bis)1 . Wielkie i dziwne / są dzieła Twoje, / Panie, Boże Wszechmogący. Ant.2. Sprawiedliwe i prawdziwe / są drogi Twoje, / o Królu wieków.Ant.3. Któż się nic ulęknie / Ciebie, o Panie, / i nic uwielbi Twego Imienia.Ant.4. Tyś jedynie Święty, / a wszystkie narody / przyjdą i hołd Ci złożą.Ant.5. Albowiem Twoje sądy / jawnymi się stały / dla wszystkich ludzi.Ant.6. Chwała Ojcu / i Synowi, / i Duchowi Świętemu.Ant.7. Jak była na początku / teraz i zawsze, / i na wieki wieków.Ant.

Modlitwa
Boże, Ojcze Wszechmogący i Panie Miłosierny, który słowem swoim wszystko stworzyłeś i w mądrości swojej uczyniłeś człowieka, aby panował nad tym, co stworzyłeś. Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spada na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, Miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Gdy człowiek przez nieposłuszeństwo, stracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Posłałeś Jednorodzonego Syna Swojego, aby nas zbawił. Ty wraz ze Swym Synem, zesłałeś Ducha Świętego, aby prowadził nas prostą drogą do pełnej świętości. Ty również każdego dnia naszego życia obdarzasz nas w obfitości wszelkimi dobrami. Szczerym przeto sercem dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za wszelkie dobra naturalne i nadprzyrodzone. Zwłaszcza za dobra i łaski wyproszone przed tym świętym Twoim Wizerunkiem. Jakże jednak często sprzeniewierzamy się Tobie i nasze drogi nic są drogami Twoimi. Dodaj nam przeto mocy do zwalczania w nas tego wszystkiego, co jest Tobie przeciwne. Ojcze nasz, który jesteś tak szczodry i łaskawy, obdarz nas, niegodnych zwać się Twoimi dziećmi, tym dobrem, które jest pragnieniem naszego serca. Prosimy Cię, ale Twoja niech się stanie wola, bo Ty najlepiej wiesz, co dla nas jest dobre. Mamy dobrą wolę, postanowienie i pragnienie iść drogą Twoich przykazań, życiem głosić Twoją chwałę i dobroć, szerzyć cześć i nabożeństwo do Ciebie, Boże Ojcze, przedstawiony w tym łaskami słynącym Wizerunku. Tobie chwała na wieki. Amen. (Dowolna pieśń do Boga Ojca)
Uwaga:
W przypadku otrzymania szczególnej łaski, wyproszonej przed tym obrazem Boga Ojca, prosimy o przesłanie powiadomienia na adres:
Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa
ul. Wesoła 45
25-363 Kielce

 
Modlitwa NOWENNA DO BOGA OJCA
 
-----------------------------
polecamy:

Szkoła wiary to wiara oraz modlitwa piszą też o celibat oraz o grzech . Bez echa nie przechodzą też modlitwa do Jezus - a Maryja piszą też o antykoncepcja A to wszystko można znaleźć w google i wyszukiwarki.Są też skrypty.


Modlitwa NOWENNA DO BOGA OJCA

@ 11:52 PM 

0 Komentarze:

Prześlij komentarz

<<

modlitwa

- strona główna

Weblog Directory