środa, czerwca 30, 2004

Modlitwy do aniołów - Koronka anielska

Modlitwy do aniołów - Koronka anielska

Na wstępie: Aktu żaluPozdrowienie:

V. Boże, przyjdź mi z odsieczą.

R. Panie, spiesz, by mi pomóc.

Chwała Ojcu...Pierwsze pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Serafinów, pierwszego z chórów anielskich.

Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Serafinów, niechaj Pan uczyni nas godnymi ognia doskonałego miłosierdzia. Amen.Drugie pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Cherubinów, drugiego z chórów anielskich.

Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Cherubinów, niechaj Pan obdarzy nas łaską unikania drogi grzechu i poprowadzi ścieżką doskonałości. Amen.Trzecie pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Tronów, trzeciego z chórów anielskich.

Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Tronów, niechaj Pan zaszczepi w naszych sercach ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.Czwarte pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Panowań, czwartego z chórów aniel­skich.

Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Panowań, niechaj Pan obdarzy nas łaską władzy nad naszymi zmysłami i uwolni je od niedobrych skłonności. Amen.Piąte pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Mocarstw, piątego z chórów anielskich.

Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Mocarstw, niechaj Pan raczy uchronię nasze dusze od sideł i pokus diabła. Amen.Szóste pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Zwierzchności, szóstego z chórów anielskich.

Przez wstawiennictwo św. Michała i wspaniałego chóru Zwierzchności wiecznych, niechaj Pan nie wodzi nas na pokuszenie, a uwolni ode złego. Amen.Siódme pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Księstw, siódmego z chórów anielskich.

Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Księstw, niechaj Pan napełni nasze dusze duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.Ósme pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Archaniołów, ósmego z chórów anielskich.

Przez wstawiennictwo św. Michała z niebiańskiego chóru Archaniołów, niechaj Pan obdarzy nas łaską wytrwałości w wierze i dobrych uczynkach, byśmy mogli dostąpić chwały wiecznej. Amen.Dziewiąte pozdrowienie

Jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mario na cześć Aniołów, dziewiątego z chórów anielskich.

Przez wstawiennictwo św. Michała i niebiańskiego chóru Aniołów, niechaj Pan sprawi, by czuwali oni nad nami w tym życiu, a potem powiedli nas ku chwale wiecznej. Amen.Potem czterokrotnie zmów Ojcze nasz: pierwszy raz na cześć św. Michała, drugi, ku czci św. Gabriela, trzeci, dla św. Rafała, a czwarty, na cześć swego Anioła Stróża.Modlitwa kończąca

Św. Michale, błogosławiony książę, generale zastępów niebieskich, strażniku dusz, zwycięzco złych duchów, wysłanniku Królestwa Niebieskiego, Ty, któryś po Jezusie Chrystusie najwspanialszym wodzem, Ty, którego doskonałość i cnoty są nadludzkie, do Ciebie zwracamy się z ufnością. Racz wywabić nas od wszelkich przeciwności i spraw, swą przemożną opieką, byśmy mogli służyć Panu jeszcze bardziej wiernie.V. Módl się za nami, błogosławiony św. Michale, książę Kościoła Chrystusa.

R. Abyśmy stali się godni Jego obietnic.

Wszechmogący i wieczny Boże, który, w swej cudownej dobroci i łaskawości, dla zbawienia rasy człowieczej, obrałeś błogosławionego archanioła, św. Michała, księciem Twojego Kościoła, spraw, błagamy Ciebie, byśmy, dzięki jego łaskawej opiece, dostąpili obrony przed wszystkimi naszymi wrogami, tak żeby w godzinie śmierci na­szej żaden z nich nas nie nękał i żebyśmy mogli zostać wprowadzeni przez niego przed Twój Boski Majestat, przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.
Modlitwy do aniołów - Koronka anielska
-----------------------------
polecamy:

Szkoła wiary to wiara oraz modlitwa piszą też o celibat oraz o grzech . Bez echa nie przechodzą też modlitwa do Jezus - a Maryja piszą też o antykoncepcja A to wszystko można znaleźć w google i wyszukiwarki.Są też skrypty.

Modlitwy do aniołów - Koronka anielska

@ 12:30 PM 

0 Komentarze:

Prześlij komentarz

<<

modlitwa

- strona główna

Weblog Directory