piątek, czerwca 25, 2004

MODLITWA za osoby konsekrowane

MODLITWA za osoby konsekrowane
Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.

Panie Boże, w lutym obchodzimy dzień życia konsekrowanego, chcemy pamiętać o tych, którzy poświęcili swoje życie na wyłączną służbę Bogu i prosić Cię za wszystkie siostry zakonne i zakonników, byś wspierał ich powołanie.
"Stan zakonny ukazuje się zatem jako jeden ze sposobów przeżywania "bardziej wewnętrznej" konsekracji, która opiera się na chrzcie i polega na całkowitym oddaniu się Bogu. W życiu konsekrowanym wierni, za natchnieniem Ducha Świętego decydują się w sposób doskonalszy iść za Chrystusem, poświęcić się umiłowanemu nade wszystko Bogu oraz, dążąc do doskonałej miłości w służbie królestwa, głosić w Kościele chwałę świata, który ma przyjść, oraz być jego znakiem."(Katechizm Kościoła Katolickiego 916)

Panie należymy do Twojego Kościoła, który jest oparty na fundamencie Apostołów. Prosimy Cię wołając:
Pamiętaj Panie o swoim Kościele (wszyscy powtarzają).

P: Panie, prosimy Cię za wszystkich zakonników i siostry zakonne, by nie zabrakło im gorliwości w pełnieniu służby Bożej.
W: Pamiętaj Panie o swoim Kościele.
P: Panie, prosimy Cię za osoby w stanie zakonnym byś wspierał ich w powołaniu, aby wytrwali w ślubowanej czystości, ubóstwie i posłuszeństwie.
W: Pamiętaj Panie o swoim Kościele.
P: Panie, prosimy Cię za osoby konsekrowane by przepowiadały swoim słowem i życiem Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
W: Pamiętaj Panie o swoim Kościele.
P: Prosimy Cię Panie, by nigdy nie zabrakło ludzi gotowych zostawić wszystko i iść świadczyć o Tobie aż na krańce ziemi.
W: Pamiętaj Panie o swoim Kościele.
P: Panie spraw abyśmy byli świadkami Jezusa gdziekolwiek nas posyłasz.
W: Pamiętaj Panie o swoim Kościele.
Zachęcamy dzieci, by kierowały teraz własne dziękczynienia i prośby.

We wszystkich naszych intencjach módlmy się teraz wspólnie: "Ojcze nasz...", "Zdrowaś Mario..", "Aniele Boży.

P: Niech nas błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty.
W: Amen (wszyscy się żegnamy znakiem krzyża).

Na zakończenie modlitwy rodzice błogosławią dzieci kreśląc na ich czołach krzyżyk.


MODLITWA za osoby konsekrowane
-----------------------------
polecamy:

Szkoła wiary to wiara oraz modlitwa piszą też o celibat oraz o grzech . Bez echa nie przechodzą też modlitwa do Jezus - a Maryja piszą też o antykoncepcja A to wszystko można znaleźć w google i wyszukiwarki.Są też skrypty.

MODLITWA za osoby konsekrowane

@ 7:58 AM 

0 Komentarze:

Prześlij komentarz

<<

modlitwa

- strona główna

Weblog Directory