czwartek, czerwca 24, 2004

MODLITWA ŚW. TOMASZA

MODLITWA ŚW. TOMASZA

"O UKIERUNKOWANIE ŻYCIA KU BOGU"1. Dozwól mi, litościwy Boże, tego, co się Tobie podoba gorąco pożądać, tego roztropnie dociekać, to rzetelnie uznać i doskonale wykonać - ku uwielbieniu i chwale Twego Imienia.2. Boże mój, uporządkuj moje życie i udziel mi znajomości tego, czego ode mnie żądasz, by wykonać jak należy i z pożytkiem dla mojej duszy.3. Daj mi, Panie Boże mój, by mię powodzenie i niepowodzenie nie osłabiały - przez wynoszenie się lub zniechęcenie; daj mi z niczego nie cieszyć się, jak tylko tym, co do Ciebie prowadzi; i nie smucić się, jak tym, co od Ciebie odwodzi; nie starać się podobać nikomu, jak tylko Tobie.4. Niech marnym będzie mi wszystko co przemijające, a za wartościowe niech uznaję tylko rzeczy wiekuistej i trwałej wartości. Niech mi obrzydnie radość z tego, co jest pozbawione Ciebie; niech nie pożądam niczego, co jest poza Tobą; niech miłym mi będzie trud dla Ciebie, a przykrym wszelki odpoczynek - bez Ciebie.5. Boże mój, spraw, by serce moje ku Tobie zmierzało, a gdy w tym ustaję, daj mi mocno nad tym boleć i postanawiać poprawę.6. Spraw we mnie, Panie Boże mój, posłuszeństwo bez oporu, ubóstwo bez przygnębienia, czystość bez skażenia, cierpliwość wolną od szemrania, pokorę bez udawania, wesołość bez roztrzepania, powagę bez przytłaczania, ruchliwość bez lekkomyślności, bojaźń Ciebie bez rozpaczy, rzetelność bez dwulicowości; czynić dobrze bez zarozumiałości, upominać bliźnich bez wyniosłości, budować ich słowem i przykładem - bez obłudy.7. Panie Boże daj mi serce czujne, by nie dało się od Ciebie oderwać żadnym pociągającym urojeniem; serce szlachetne, którego by nie ściągała w dół żadna niegodna skłonność; daj serce proste, by go nie skrzywiły przewrotne zamierzenia; serca stałe, nie dające się złamać żadnym zmartwieniem; serce swobodne, by go nie opanował żaden gwałt uczuć.8. Daj mi, Panie Boże mój, umysł do poznania Ciebie; pilność w szukaniu Ciebie, mądrość Ciebie znajdującą; postępowanie Tobie miłe; wytrwałość w wiernym czekaniu na Ciebie - i ufność, że Cię w końcu znajdę i obejmę.9. Daj, by Twoje karania dręczyły mię ku mej poprawie; Twoich dobrodziejstw dawanych mi w tym życiu niech używam z wdzięcznością, a radości Twoich niech zażywam w chwale niebieskiej ojczyzny.Który żyjesz i królujesz, Boże, przez wszystkie wieki wieków. Amen.MODLITWA ŚW. TOMASZA
-----------------------------
polecamy:

Szkoła wiary to wiara oraz modlitwa piszą też o celibat oraz o grzech . Bez echa nie przechodzą też modlitwa do Jezus - a Maryja piszą też o antykoncepcja A to wszystko można znaleźć w google i wyszukiwarki.Są też skrypty.

MODLITWA ŚW. TOMASZA

@ 7:05 PM 

0 Komentarze:

Prześlij komentarz

<<

modlitwa

- strona główna

Weblog Directory