wtorek, czerwca 29, 2004

Modlitwa rodziców za dzieci

Modlitwa rodziców za dzieci
O Matko Królowo Rodzin, najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka, z ciężkim i zatroskanym sercem przychodzę do Ciebie lecz pełnym ufności w nieustającą pomoc Twoją. Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleść i troski, jakieś dla Niego poniosła, bądź i dla moich dzieci /mego dziecka/, które Ci poświęciłam i dziś na nowo Ci oddaję - dobrą i czułą Matką. Weź pod Swoją obronę i otocz Swoją opieką w tych licznych niebezpieczeństwach, jakie ich duszom w życiu doczesnym i wiecznym zagrażają.

Ojciec Niebieski powierzył mi te dzieci, jako najcenniejsze dobro. One są odkupione najdroższą Krwią Syna Bożego. Moim obowiązkiem jest tak je wychować nauką i przykładem, by stały się dziedzicami Królestwa niebieskiego. Biada mi, jeżeli by jedno z nich, z mojej winy miało zginąć wiecznie. Jakżebym za to ciężko odpowiedział na sądzie Bożym. Lecz jestem słaby. Bez łaski Bożej, bez Twojej pomocy i pośrednictwa, o Droga Matko, tego nie dokonam. Pomóż mi więc i błagaj Syna Swego, by mi udzielił potrzebnej siły i łaski.

Naucz mnie, co mam czynić. Chętnie wszystko wykonam, by tylko dzieci moje dobrze wychować, by je do Boga i do Ciebie, do cnoty i dobrego doprowadzić. Lecz niebezpieczeństwa ze strony świata im grożące są wielkie, a ja nie mogę być wszędzie obecny. Jeżeli Ty ich nie obronisz i nie zachowasz, najdroższa Matko, to wszelkie moje wysiłki będą marne. Broń więc moich dzieci, o Matko najlepsza, Maryjo. Wszak Ty zawsze pomagasz, a one do Ciebie należą. Oby zawsze Twoimi pozostały, oby żadne z nich nie zginęło, żadne nieszczęśliwe w życiu nie było. Spraw to, o Królowo Rodzin.
Modlitwa rodziców za dzieci
-----------------------------
polecamy:

Szkoła wiary to wiara oraz modlitwa piszą też o celibat oraz o grzech . Bez echa nie przechodzą też modlitwa do Jezus - a Maryja piszą też o antykoncepcja A to wszystko można znaleźć w google i wyszukiwarki.Są też skrypty.

Modlitwa rodziców za dzieci

@ 2:07 PM 

0 Komentarze:

Prześlij komentarz

<<

modlitwa

- strona główna

Weblog Directory